Kuruluşundan beri misyonu, statüsü ve faaliyetleri tartışma konusu olan Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile ilgili haberler, yazılar, söyleşi ve raporlar bir başlık altında ilgili kamuoyu, STK ve araştırmacıların dikkatine sunuluyor…

Yurttaşlık Derneği (Öncesinde Helsinki Yurttaşlar Derneği), kuruluşundan bu yana devlet-yurttaş ilişkileri bağlamında ‘Din-Devlet ve Yurttaşlık’ konusuna önem veren bir duyarlılığa sahip. Bugüne değin konuyla ilgili birçok çalışma yaptı, etkinlikler düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), bu alanda yaşanan sorun ve tartışmaların odağındaki kurumlardan biri. Misyonu, statüsü ve faaliyetleri, din ve inanç özgürlüğü ve laiklik kapsamında kuruluşundan beri tartışma konusu.

DİB ile ilgili haber, yazı (makale), söyleşi ve raporları bu başlık altında derleyerek kamuoyunun, araştırmacıların ve ilgili STK’ların dikkatine sunuyoruz.

Sürekli güncellenerek zenginleşecek olan bu kaynağı oluştururken, başta düşünsel bir değer ifade etmesi olmak üzere objektif kriterleri esas aldık. Başlıklar değiştirilmedi. Her kaynak için fikir verecek spotlar konuldu veya orijinal spotlar korundu. İlgili kaynaklar link olarak belirtildi.

hYd, zorunlu din dersleri meselesiyle ilgili yürüttüğü ve ilk bölümü 2015 Aralık ayında tamamlanan çalışmalar kapsamında bir rapor yayınladı. Türkiye'de Zorunlu Din Dersleri: Yurttaşın Devletle Karşılaştığı Yer başlıklı raporda, eğitim sisteminde zorunlu din öğretiminin cumhuriyetin kuruluşundan günümüze tarihi, uluslararası hukukta zorunlu din dersleri, din eğitiminin pedagojik yönü, çeşitli Avrupa ülkeleri eğitim sistemleri içinde din derslerinin yeri gibi makaleler yer alıyor. Rapor ayrıca zorunlu din derslerini akademisyenler, inanç grupları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle tartıştığımız yuvarlak masa toplantısının notlarını da içeriyor.

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), 1990’lı yıllardan bu yana din-devlet-yurttaş ilişkileri, devletin din-inanç-ibadet özgürlüğünü güvence altına alma sorumluluğu üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, bu alandaki özgürlükler, azınlık hakları gibi temel demokratik hakları koruyan bir laiklik tahayyülü, toplumun farklı kesimleriyle tartışma gündemine getiriliyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalara, 2013’te Sosyo-Ekonomik Politikalar Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı; kısa adıyla Diyanet’i Tartışıyoruz çalışması eklendi.

Helsinki Yurttaşlar Derneği, laiklik ve gündelik hayatımıza etkileri üzerine üretken ve kapsamlı bir diyalog ortamı oluşturabilmek amacıyla “Gündelik Hayatta Laiklik Tahayyülleri” adı altında etkinlikler yürütüyor. Bu kapsamda; gündelik hayatta kültürel haklar, kültürel çeşitlilik, inanç, ifade ve ibadet özgürlüğü, azınlık hakları gibi temel demokratik prensipleri koruyan bir laiklik tahayyülü üzerine bir dizi tartışma toplantısı düzenlenecek. Bu çalışmalar ile laiklik uygulamalarının gündelik hayattaki farklı problematik alanlarla bağlantısı üzerine yeni bir ortak dilin geliştirilmesi hedefleniyor.