Emel Kurma (Genel Koordinatör)
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset bilimi dalında tamamladı. ODTÜ’de şehir planlama alanında yüksek lisans programına devam etti. Turist rehberliği, film/belgesel yapımı ve tercüme işleri ile uğraştı. 1990'ların ortalarından itibaren Türkiye'de ve yurtdışında sivil örgütlenmeler, demokratikleşme ve barış girişimleriyle meşgul oldu; çeşitli örgütler, belediyeler ve üniversitelerin hak ve özgürlükler, sivil toplum ve bağlantılı konulardaki çalışmalarına katkıda bulundu. Halen, on beş yıldan uzun süre önce katıldığı Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin genel koordinatörü olarak çalışıyor. Sahada öğrendiklerini derli toplu nakledebilmek amacıyla, “Türkiye'de egemenlik, yönetimsellik, yurttaşlık ve sivil toplum” meselesi üzerine lisansüstü çalışmasını tamamlama niyetini muhafaza ediyor.

***

Cafer Solgun
Araştırmacı, yazar. Siyasi nedenlerle 80'li ve 90'lı yıllarda uzun süre hapis kaldı. 2007 yılında "geçmişle yüzleşme" amacıyla kurulan Toplumsal Olayları Araştırma ve Yüzleşme Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptı. Kürt ve Alevi sorunu, Cumhuriyet tarihi, yüzleşme, din ve inanç özgürlüğü, Dersim ve Dersim merkezli ekolojik sorunlarla ilgili çalışmaları vardır. Helsinki Yurttaşlık Derneği'nin "Diyanet'i tartışıyoruz" başlıklı çalışması (2013-14) için oluşturulan danışma kurulunda yer aldı. Yurttaşlık Derneği ekibine 2019 yılında katıldı. Halen derneğin din-devlet-yurttaşlık kapsamındaki çalışmaları için araştırma, izleme ve raporlama çalışmaları yürütmektedir.

Cansu Gürkan
İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi ve Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu. Hala aynı üniversitede Sosyoloji yüksek lisans öğrenciliği devam ediyor. Yurttaşlık Derneği ekibine 2019 yılında katıldı. Derneğin iletişim işlerinden sorumlu; demokratikleşme ve özgürlükler alanında çalışıyor. Ayrıca uzun yıllardır psiko-sosyal engelliliğe yönelik insan hakları konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Fırat Genç 
Boğaziçi Üniversitesi Modern Türkiye Tarihi Bölümü’nden 2014 yılında doktora derecesini aldı. Ferhat Kentel ve Meltem Ahıska ile birlikte yürüttüğü araştırma 2007 yılında ‘Milletin Bölünmez Bütünlüğü’: Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilikler ismiyle kitaplaştırıldı. Akademik çalışmalarının yanı sıra kentleşme, toplumsal hareketler, müşterekler siyaseti üzerine yazıları Express, Mesele, Başlangıç gibi dergilerde yayımlandı. Sosyal bilimler alanında İtalyanca ve İngilizceden çevirileri bulunmakta. hYd ekibine 2007 yılında “stratejik haritalandırma” çalışması kapsamında araştırmacı olarak katıldı. Halen derneğin süreli yayını saha’nın editörlüğünü sürdürüyor ve “Yerel-Bölgesel Demokrasi” çalışması kapsamında araştırmacı olarak çalışıyor.   

Hakan Ataman 
Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olan Hakan Ataman, yaklaşık 27 yıldır hak temelli sivil toplum örgütlerinde aktif olarak çalışıyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin kurucu üyelerinden olan Hakan Ataman, 2012-2018 yılları arasında Helsinki Yurttaşlar Derneği’nde proje koordinatörü olarak çalıştı. Derneğin üye ve temsilcisi olarak faaliyet yürüttü. New York merkezli Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsü'nün 2015 İnsan Hakları Savunucuları Programı kapsamında bir süre ABD’de insan hakları savunuculuğu üzerine çalışmalar yapan Hakan Ataman, Sivil Toplum Geliştirme Merkezinde 2018-2021 tarihlerinde 'Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü Projesi'nin koordinatörlüğünü yürüttü. Ardından tekrar 2021 yılında (Helsinki) Yurttaşlık Derneği'nde erişim ve savunuculuk faaliyetlerinden sorumlu eş-idari koordinatör olarak çalışmaya başladı. 

Mustafa Çağrı Kurter 
İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı kapsamında tez çalışmalarını sürdürüyor. 2014 yılında Yurttaşlık Derneği ekibine katıldı. Dernek bünyesinde Demokratikleşme ve Özgürlükler, Mültecilik ve Yurttaşlık, Toplumsal Çatışmalarda Sivil Yaklaşımlar ve diğer alanlarda çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalarını ağırlıklı olarak Avrupa Birliği Politikaları, Suç Mağduriyeti ve güvenlik konuları üzerine sürdürmektedir.

Reyhan Kaya
İstanbul’da hayata merhaba dedi. İki kapılı bu handa gece gündüz yol alırken başta Halkla İlişkiler, Organizasyon ve Büro Yönetimi, 2017 yılında da Viktor Frankl Institute of Logoteraphy eğitimlerini tamamladı. Başta Logoterapi -hayatta bir anlam bulmak- ve farklı çalışma disiplinlerini birleştirdiği ingilizce dil eğitimleri vermekte, ‘Logoterapinin dil eğitimi üzerindeki kolaylaştırıcı etkileri’ üzerine tez hazırlığı yapmaktadır. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarına ait projelerde faaliyet organizasyonları ve finans raporlama bölümlerinde de görev almaktadır. Dans, müzik, masal ve seyahatlerin yer bulduğu yaşam yolculuğunda her fırsatta doğayı, akış süreçlerini gözlemlemekte tüm varoluşun hayrına, anlamlı olacağına inandığı alanlarda var olmaya çabalamaktadır.

Yaşar Kanbur
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünün ardından Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim ön lisans programını tamamladı, aynı üniversitenin Yerel Yönetimler bölümünü tamamladı. Şimdiye dek gazetecilik, radyoculuk ve sendikalarda eğitim uzmanlığı gibi alanlarda gönüllü ve profesyonel olarak çalıştı. Uzun yıllar TMMOB’de iletişim danışmanlığı yaptı. Halen, derneğin Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü projesinde saha koordinatörlüğü görevini sürdürüyor.