Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin Öğretmen Destek Programı adıyla yürüttüğü çalışmalar ile Türkiye’de Geçici Koruma rejimi altında bulunan okul çağındaki Suriyeli mülteci çocukların yeni yaşamlarına uyumu ve toplumsal entegrasyonun güçlükleriyle başa çıkma kabiliyetlerini arttırmak hedefleniyor.

Helsinki Yurttaşlar Derneği Karadeniz havzasında barış inşası çabalarını desteklemeyi amaçlayan bir çalışma başlattı. “Karadeniz Barış Ağı” başlıklıçalışmanın hedefi, bölgedeki “etno-politik” çatışmaların dönüştürülmesi/çözümlenmesi yönünde emek verecek sivil bir zemin oluşturulmasına katkıda bulunmak... Bu kapsamda önümüzdeki bir dizi yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

hYd 1999 yılından bu yana yerel ya da uluslararası düzeyde yaz okulları düzenliyor. Derneğin bu alanda 1999'da Çanakkale'deki ilk yerel yaz okuluyla başlayan çalışmaları, Ermenistan'da ve Türkiye'de düzenlenen uluslararası nitelikteki Yavaş Gamats yaz okullarıyla devam ediyor.

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), Boğaziçi ve Muş Alparslan Üniversitesi ortaklığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi desteğiyle barış sürecinde bir aktör olarak öğretmenlerin oynayacağı rol ve sorumluluğun altını çizen etkinlikler gerçekleştirdi.

Helsinki Yurttaşlar Derneği, 7-10 Şubat 2013 tarihleri arasında İstanbul’da "Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'da Demokratikleşme ve Barışın Tesisi için Öğretmenler" başlıklı bir çalışma toplantısı düzenledi. Toplantı, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'daki formel eğitim sistemleri ve öğretmen eğitimi yöntemlerini tanımayı/karşılaştırmayı, barışın inşası ve çatışma yönetimine katkıda bulunacak bir eğitim ortamının pratiklerini paylaşmayı ve katılımcı öğretmenlerin demokratik sınıf yönetimi becerilerini geliştirmeye katkıda bulunmayı hedefliyor.