Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), ‘Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Sivil Hayata İntiakına Yönelik Envanter Çalışması’ adıyla bir rapor yayınladı.

Emine Uçak Erdoğan ve Kemal Vural Tarlan’ın gerçekleştirdiği saha araştırmasının sonuçlarının aktarıldığı, Mayıs 2017’de yayınlanan raporda yürütülen araştırmanın bulgularını özetleyen bir tabloya da yer verildi.

Mültecilerle ilgili sivil toplum faaliyetlerinin önemli bir ayağı, mültecilerin gündelik hayatlarında karşılaştıkları uyum sorunlarının aşılmasına katkıda bulunmak. “Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Sivil Hayata İntibakına Yönelik Envanter Çalışması” başlıklı yayın bu fikirden hareketle kaleme alındı. Emine Uçak Erdoğan ve Kemal Vural Tarlan’ın yürüttüğü saha araştırmasının sonuçlarının aktarıldığı bu raporun, alanda çalışan kuruluşlara mütevazı bir yol haritası olması hedefleniyor.

Raporda ek olarak çalışmanın bulgularını özetleyen bir tablo da paylaşılıyor. 2016 Ekim ayı itibariyle, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin farklı alanlarda karşılaştıkları temel sorunları ve bu sorunlar karşısında üretilen yanıtların yeterliliğini tespit etmeyi ve sonuçları görselleştirmeyi amaçlayan çalışma, ileride kolektif olarak geliştirilmesi arzulanan interaktif bir platformun ön çalışması olarak tasarlandı ve hayata geçirildi.

Rapor PDF formatında ek dosyada.