Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan sığınmacı kampında yaşanan olaylara ilişkin Mülteci Hakları Koordinasyonu bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle:

Mülteci Hakları Koordinasyonu bileşeni örgütler, Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerle ilgili politika ve uygulamaları, bu kişilerin temel insan haklarının korunması perspektifinden yakından izlemektedir. Özellikle sınır bölgelerindeki giriş çıkışlar, Türkiye’de bulunan Suriye vatandaşlarının kayıt altına alınması ve Suriyelilere sağlanan hukuki korumanın niteliği ve yasal temeli ile gönüllü geri dönüş prosedürleriyle ilgili olarak en yüksek hukuk devleti standartlarına ve demokratik hesap verebilirlik gereklerine uyumlu hareket edilmesi son derece önemlidir.

Bu çerçevede geçtiğimiz 27 Mart günü Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde bulunan sığınmacı kampında gerçekleşen olayların ardından basın kaynaklarına göre 600 resmi açıklamalara göre 130 Suriye vatandaşının kamptan çıkartılarak Suriye’ye geri dönmelerine dair haberleri ve basına yansıyan resmi açıklamaları büyük endişe ile takip ettik. Bu süreçte ilgili prosedürlerin uygun bir biçimde işletilip iletilmediği, bu insanların uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına riayet edilip edilmediği noktasında bizde ciddi kaygılar oluşmuştur. Bu kişilerin gerçekten gönüllü olarak mı Türkiye’yi terk ettikleri yoksa geri dönüşe mi zorlandıkları hususunda resmi kurumlardan bugüne kadar hâlâ kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapılmış değildir. MHK, konuyla ilgili endişelerini bugün başta Başbakan ve İçişleri Bakanı olmak üzere ilgili resmi yetkililerle ve BMMYK Türkiye Temsilciliği'yle yazılı olarak paylaşarak bilgi talebinde bulunmuştur.

Söz konusu Suriyelilerin kamptan çıkartılması ve Suriye’ye dönüşlerine ilişkin uygulama ve tasarrufların “mültecilerin gönüllü geri dönüşü” ile ilgili uluslararası kaidelerle uyumlu olup olmadığı konusunda gerekli tahkikatın ilgili resmi kurumlarca yapılarak kamuoyuna ivedilikle bilgi verilmesini, herhangi bir usulsüzlük varsa sorumluları hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmekteyiz.

Saygılarımızla

1 Nisan 2013

Mülteci Hakları Koordinasyonu

Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi (UAÖ)