Marmara Denizi etrafındaki büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin mevcut stratejik planlarında afet dayanıklılığı ve toplumsal katılıma yönelik inceleme bulgularının paylaşıldığı bu rapor, Yurttaşlık Derneği tarafından yürütülen “Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü” projesi kapsamında hazırlandı. Çalışmamızın sürdüğü 2023 yılı boyunca Marmara Denizi etrafındaki illerde altı atölye buluşması gerçekleştirdik.

Bu atölyelere Marmara’nın farklı il ve ilçelerinden sivil toplum örgütleri ve kent konseyleri üyeleri, üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler, yerel yönetim temsilcileri, muhtarlar, sivil savunma uzmanları, mahalle afet gönüllüleri ve Marmara’da yaşayan yurttaşlar katıldı. Yerel yönetimlerde stratejik planlama ve afet dayanıklılığı üzerine sunum ve tartışmalarının olduğu bu buluşmalarda atölye katılımcıları aynı zamanda Marmara’daki belediyelerin stratejik planlarını afet perspektifinden incelediler. Sonuç olarak, Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü çalışması havza atölyeleri kapsamında yürüttüğümüz “Marmara Denizi Etrafındaki İlçe Belediyelerinin Stratejik Planlarında Afet Dayanıklılığı ve Toplumsal Katılım” ortak inceleme çalışması 160'tan fazla yurttaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu rapor, Marmara’nın farklı illerinde gerçekleştirilen atölyelerde yapılan kolektif inceleme çalışmasının ve atölye tartışmalarının bir çıktısı olarak hazırlanmıştır. Her atölyenin inceleme ve tartışma notları havza çalışma grubu koordinatörleri tarafından derlenerek havza raporları ve sunum dosyaları hazırlanmıştır. Tüm havza raporları bu ortak raporda bir araya getirilmiştir. Bu rapor proje etkinliklerine davet edilen, katılan ve katılamayan kişilere, sivil toplum örgütlerine, kent konseylerine ve yerel yönetim birimleri ile paylaşılarak yapılan inceleme sonuçlarının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Bu kolektif incelemenin ve sonucunda hazırlanan bu raporun amacı, 2024 yerel seçimleri sonrası, nüfusu 50.000’inin üstünde olan il ve ilçe belediyelerindeki stratejik planların afet dayanıklılığını destekleyici, daha katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde hazırlanması için yurttaşlar ve yerel yönetimler nezdinde bir farkındalık yaratmaktır. Atölyelerde kendiliğinden ortaya çıkan ortaklaşa çalışma ve yaparak-tartışarak birlikte öğrenme deneyimi farkındalığın ötesinde Marmara ölçeğinde havzalar arasında yeni ortaklıkların ve çalışmaların ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Umuyoruz ki, projemiz ve bu vesileyle havza ölçeğinde yapılacak ortak çalışmalar Marmara’da afetler karşısında bölgesel, kentsel ve toplumsal dayanıklılığı artıracak katılımcı stratejik planlama pratiklerinin yaygınlaşmasını ve Marmara’da afet risklerini azaltma ve afetlere daha hazır hale gelmemizi sağlayacak faaliyet ve projelerin sivil toplum ve yerel yönetimler iş birliğiyle hayata geçirilmesini sağlayacaktır.