Bu derleme, Yurttaşlık Derneği tarafından 2023 yılı boyunca yürütülen Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü çalışması kapsamında, UNDRR (Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi), UNISDR (Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi), UNSDG (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Grubu) gibi kurumlarca hazırlanan, dayanıklılık, afet risk azaltma ve kentsel dirençlilik konuları üzerine yayınlardan alıntılanarak çevrilen metinlerden oluşuyor.

2023 yılı içinde hayata geçirilen Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü projesi, Marmara Denizi çevresindeki il ve ilçe belediyelerinin stratejik planlarında afet dirençliliği çalışmalarının, o bölgede yaşayan sivil toplum inisiyatifleri, kent konseyleri, meslek odaları, sendikalar ve mahalle meclisleri temsilcileri tarafından derinlemesine irdelenmesini, yöredeki yurttaşlar tarafından sahiplenilmesini ve sivil katılımla geliştirilmesini teşvik ediyordu.

Bu çalışma kapsamında, sırasıyla Çanakkale, Bursa, Kırklareli ve İstanbul’da stratejik plan okuma atölyeleri, Trakya (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ) ve Doğu Marmara Havzası’nda (Bursa, Kocaeli, Yalova) saha ziyaretleri, Çanakkale’de önceki atölye katılımcılarını bir araya getiren bir güz okulu ve Bursa’da çalışmayı nihayete erdiren bir toplantı gerçekleştirdik. Çalışma dönemi boyunca atölyeler ve saha toplantılarında 160'tan fazla katılımcı yer aldı.

Kentsel dayanıklılık, afet risk azaltımı, toplumsal dirençlilik, afet risk azaltımında yerel yönetimlerin yetkileri ve yerel idareye sivil katılım temaları çerçevesinde hazırlanan bu derleme, 10’dan fazla metinden ilgili görülen bölümlerin alıntılanarak tercüme edilmesiyle oluştu. Bu yayının, yaşadığımız kentleri iklimsel ve coğrafi tehditlere karşı dayanıklı hale getirmek için katılımcı yerel demokrasi pratikleri geliştirmek konusunda yol gösterici olacağını umuyoruz.