Ekler:
Dosya
Bu dosyayı indir (saha10_aralik2022.pdf)saha 10

saha’nın onuncu sayısında siyasal katılım temasına odaklanıyoruz. Yurttaşların siyasal alanda varlık gösterebilmesinin, yaşamlarını biçimlendiren kararlara etkin biçimde müdahale edebilmesinin yöntem ve koşullarını sorguluyoruz. Kuşkusuz bunu hakkıyla yapabilmek için siyaseti ve siyasal alanı alışılageldik sınırlarının ötesine geçerek ele almak gerekir. Bir diğer deyişle, dar anlamıyla siyasetin bir adım ötesine bakıp siyasal faaliyetin diğer biçimleriyle kurumsal siyaset alanı arasındaki bağları ya da kopuklukları işaret etmek gerekir. Bu noktadan hareketle bu sayımızda sivil toplum örgütlerinin ve toplumsal hareketlerin de içinde yer aldığı daha geniş bir siyasal alan tarifi üzerinden hareket ediyoruz.

saha'nın tüm sayılarına buradan ulaşabilirsiniz.