Ekler:
Dosya
Bu dosyayı indir (SAHA11_haz2023_web.pdf)saha 11

6 Şubat’ta yaşanan kayıpların bu denli fazla olmasının gerisindeki gerekçelerin, Türkiye’nin kentleşme biçimiyle doğrudan bağlantılı olduğu; yerleşim alanlarının seçiminden imar planlarının uygulanmasına, tek tek yapıların imal sürecinden kural dışı inşa edilmiş yapıların affına bir dizi aşamada, kentleşme sürecinde yer almış faillerin sorumlu olduğu; üstelik bu sorumluluğun asıl payının geçmiş ya da mevcut kamu idarecilerinde olduğu pek çok kişi nezdinde iyi bilinen gerçekler.