Bölgesel barışa doğru – Kitapçıklar Dizisi: Toplumsal Çatışma ve Kentsel Dönüşüm - Helsinki Yurttaşlar Derneği olarak, Türkiye’de barış inşası çabalarını desteklemeyi amaçlayan çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. 2010 yılında, uluslararası nitelikteki Karadeniz Bölgesel Barış Ağı’nın bir üyesi olarak başladığımız toplantılar dizisini de bu çerçevede planladık. Etno-politik çatışmaların dönüştürülmesi/çözümlenmesi yönünde emek verecek sivil bir zemin oluşturulmasına katkıda bulunmak üzere, Türkiye’nin en çok tartışılan meselelerini ele aldığımız toplantılarla dolu iki yıl geçirdik.

Toplantıları planlarken memleketin en hayati konularından biri olarak gördüğümüz Kürt meselesine odaklandık. Meselenin çıkış noktasını ve bugünkü durumunu değerlendirmek üzere; özerklik, ekonomik sebepler, eğitim gibi başlıkları ele aldığımız, akademisyenlerin, aktivistlerin, öğrencilerin, yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı toplantılar düzenledik. Kürt meselesinin yanı sıra öteden beri tartışılan ve son dönemde yine gündeme gelen askeri vesayet, sivil-asker ilişkileri, ordunun siyasetteki rolünü de tartıştık.

“Bölgesel barışa doğru” çalışmasının toplantı raporları Türkçe ve İngilizce olarak derneğimizin web sitesinde yayınlandı. Çalışmaya katkıda bulunan yazarların makaleleri de yine web sitemizde…

Kitapçıklar dizisiyle ise bu çalışma kapsamında benzer konularda yazılmış makaleleri bir araya getirmeyi amaçladık ve üç kitapçık hazırladık:

- Türkiye’de asker – sivil ilişkileri

- Türkiye’nin özerklik meselesi

- Toplumsal çatışma ve kentsel dönüşüm

Aşağıda PDF olarak indirebileceğiniz Toplumsal çatışma ve kentsel dönüşüm kitapçığında iki makale yer alıyor:

* Kentsel Dönüşümün Arka Planı -Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

* Kent: Bir dışlama ve kapsama alanı olarak... - Nil Mutluer, Fatih Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

“Bölgesel barışa doğru” çalışması 2012 yılında yeni toplantılar ve makalelerle devam edecek. Memleket olarak zaman zaman umutsuz dönemler yaşasak da barışa hizmet edecek işler yapmaya, çatışmaları barışçı yöntemlerle çözmeye çalışmaktan başka alternatifimiz yok. Bu yolda sizin de katkılarınızla ilerlemeyi umuyoruz. (2012)