Öğretmenler, Öğrenciler, Veliler ve STK’lar Açısından Eğitim Sisteminde Din Öğretiminin Rolü başlıklı kitap, dinin gerek birey, gerek toplum yaşamındaki önemini kabulle; temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında 2015-2016 yıllarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında yayınlandı.

Bu çalışmalar çerçevesinde 2016 yılı içinde dört odak grup toplantısı yapıldı. İlk odak grup toplantısı öğretmenler, ikincisi üniversite ve liselerden öğrenciler; üçüncüsü ebeveynler ve dördüncüsü insan hakları, ayrımcılığı önleme, çocuk hakları, eğitim hakları, inanç özgürlüğü gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Bu toplantılarda, zorunlu din dersinin amacı; katılımcıların zorunlu din dersleriyle ilgili olumlu/olumsuz tecrübeleri; din derslerinin içeriği, din derslerinin pedagojik etkileri, ilgili paydaşların din dersini nasıl algıladığı ve değerlendirdiği; din derslerinin toplumun dindarlaşması konusunda (varsa) etkileri; din derslerinin toplumun ahlaki değerleri benimsemesinde olası etkileri; eğitimde ahlaki/etik değerlerin nasıl aktarılabileceği; tüm yurttaşların hukukunu dikkate alan, çoğulcu bir toplumda din eğitiminin nasıl şekillenmesi gerektiği gibi konular tartışıldı.

Kitap, bu toplantıların kayıtlarının yanı sıra, Dr. Tolga Şirin tarafından kaleme alınmış Türkiye’de din eğitimi meselesinin hukuki boyutlarını; uygulamada son zamanlarda gittikçe arttığı gözlemlenen imam-hatip okullarına dönüştürülen devlet okulları meselesinin bir örnek bağlamında avukat ve insan hakları aktivisti Yasemin Zeytinoğlu tarafından değerlendirilmesini ve din eğitimi hususunda son dönemde yapılan en kapsamlı uluslararası çalışmalardan biri olan ve “Toledo Kılavuz İlkeleri” olarak anılan rapor hakkındaki Prof. İştar Gözaydın’ın katkılarını içeriyor. 

Öğretmenler, Öğrenciler, Veliler ve STK’lar Açısından Eğitim Sisteminde Din Öğretiminin Rolü isimli bu yayının, din-devlet-yurttaş ekseninde daha önce yürüttüğümüz “Gündelik Hayatta Laiklik Pratikleri”, “Diyanet İşleri Başkanlığını Tartışıyoruz” ve “Türkiye’de Zorunlu Din Dersleri: Yurttaşın Devletle Karşılaştığı Yer” başlıklı çalışmalarda kazandığımız deneyim ve derslerle zenginleşen, Türkiye’deki din eğitimi siyasaları ve pratikleri çerçevesinde bir kamuoyu tartışmasının temellerini oluşturacağını ve hayati önem taşıyan bir arada yaşama pratiklerimize katkıda bulunacağını umuyoruz.