2011 senesinden itibaren kitleler halinde Türkiye’ye sığınan Suriyeliler günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Kampların dışında yaşayanların sayısının daha önce benzeri görülmemiş noktalara ulaşması 'sivil toplum'un bir tepki vermesini gerektirmekle kalmadı, bir de onu, desteğini ağırlıklı olarak kamplarda yaşayanlara odaklayan bir hükümetin bıraktığı yardım boşluğunu doldurmaya zorladı. Türkiye genelinde dört şehirde (İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep) gerçekleştirdiğimiz bir yıllık araştırma projemiz, sivil toplumun ülkedeki Suriyelilere nasıl yanıt verdiğini anlamayı hedefliyor. Kıyaslama yapılabilecek sabit bir noktanın bulunmayışı ve sivil toplum kavramının kendi içerisindeki farklılaşmalar ve belirsizlikler nedeniyle bir bütün olarak Türkiye’de sivil toplum alanında yaşanan 'değişim'lerden bahsetmek zor. Bu nedenle, araştırma daha ziyade farklı aktörler arasındaki ilişkilerin Suriyelilerin varlığından nasıl etkilendiğine ve STK faaliyetlerinin Suriyelilerin ülkeye olası intibakını nasıl etkileyebileceğine odaklanıyor.