Mültecilerle ilgili sivil toplum faaliyetlerinin önemli bir ayağının, mültecilerin gündelik hayatlarında karşılaştıkları uyum sorunlarının aşılmasına katkıda bulunmak olduğu söylenebilir. “Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Sivil Hayata İntibakına Yönelik Envanter Çalışması” başlıklı yayınımız bu fikirden hareketle kaleme alındı. Emine Uçak Erdoğan ve Kemal Vural Tarlan’ın yürüttüğü saha araştırmasının sonuçlarının aktarıldığı bu raporun, alanda çalışan kuruluşlara mütevazı bir yol haritası sunacağı ümidindeyiz. 

Rapora ek olarak çalışmanın bulgularını özetleyen bir tabloyu da sizlerle paylaşıyoruz. 2016 Ekim ayı itibariyle, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin farklı alanlarda karşılaştıkları temel sorunları ve bu sorunlar karşısında üretilen yanıtların yeterliliğini tespit etmeyi ve sonuçları görselleştirmeyi amaçlayan bu çalışma, ileride kolektif olarak geliştirilmesi arzulanan interaktif bir platformun ön çalışması olarak tasarlandı ve hayata geçirildi.