İşkence ve kötü muameleden hayatta kalmış göçmenler için “Nefes”

Nefes ofisimizin yer aldığı Fatih’te 2017 yılının Nisan ayından 30 Haziran 2021 tarihine kadar kendi ülkelerinde veya göç yolunda kötü muameleye maruz kalmış göçmen ve mültecilere psikolojik ve sosyal destek çalışmalarımızı sürdürdük.

Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Farsça hazırlanan broşürleri aşağıda bulabilirsiniz.