Ekler:
Dosya
Bu dosyayı indir (HYD_saha1.pdf)hYd Saha - 1. Sayı

saha, biz yurttaşları sarmalayan siyasi, iktisadi ve kültürel olguları, bu olguları tanımlayan iktidar ve tahakküm ilişkilerini gözlemleme, anlaşılır kılma ve nihayetinde dönüştürme ihtiyacından doğdu. Bu noktadan hareketle ilk sayımızın genel çerçevesini hYd’nin iki yıldır yoğunlaştığı “insani güvenlik” perspektifinden yola çıkarak oluşturduk.  

Günümüzde hayatın her alanına sızan tekinsizlik ve eğretilik hâlinden azade olma ihtiyacının yakıcılığı apaçık ortada. Bu haliyle güvenliğin insanileştirilmesi, bireysel ve toplumsal hayatın her alanında gözlemlenebilir bir motif oluşturuyor. saha’nın ilk sayısında da ekolojiden toplumsal cinsiyete, kentsel dönüşümden gıdaya bir dizi alanda insani güvenlik kavramının izlerini sürdük. Bu anlamda ilk sayımız insani güvenlik penceresinden 2000’ler Türkiye’sine yönelik bir durum tespiti niteliği taşıyor.

İkinci sayımızın dosya konusunu ise uluslararası göç teması oluşturacak. Ne yazık ki, kapsamını ve yakıcılığını ancak peş peşe yaşanan acı tecrübeler vesilesiyle bugünlerde göz ucuyla izler olduğumuz göç olgusunun ulusal, bölgesel ve küresel ölçeklerde yurttaşlık tanımını ve pratiğini ne yönde dönüştürdüğünü anlamaya gayret edeceğiz. 

saha, ticari dağıtım ağlarına dâhil olmayan, abonelik sistemiyle okuyucusuyla buluşan bir dergi. Ücretsiz olarak abone olmak için [email protected] adresine e-mail gönderebilirsiniz.

İlk sayıyı PDF olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz: