Yayına Hazırlayanlar: Ebru Uzpeder, Savelina Danova/Roussinova, Sevgi Özçelik, Sinan Gökçen - 2008 

Türkiye'de yaşayan Roman topluluklarının durumlarını, karşılaştıkları hak ihlallerini ele alan "Biz Buradayız! Türkiye'de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi" adlı kitap, konuyla ilgilenenler için oldukça kapsamlı bir kaynak niteliği taşıyor. 

Türkiye coğrafyası, tarih boyunca Romanlar ve Roman kültürünün gelişimi açısından önemli bir yer olagelmiştir; konunun uzmanı bazı akademisyenlere göre, İstanbul’da günümüzde Sulukule Mahallesi olarak anılan bölge, Avrupa’nın ilk Roman yerleşim bölgelerinden biridir. Yüzyıllar öncesine dayanan varlıklarına karşın, Türkiye’de Romanlar henüz toplumun ayrılmaz bir parçası olarak kabul görmemekte ve temel haklarını diğer vatandaşlarla eşdeğer ölçüde kullanabilme yolunda ciddi engellerle karşılaşmaktadır. Son yıllarda, temel insan haklarının, özellikle de azınlık haklarının korunması, Avrupa Birliği üyeliği sürecinde Türkiye’de önemli bir konu olarak ön plana çıksa da, Romanların hakları bu tartışmaların yapı taşlarından biri olamamıştır. 

2005–2008 yılları arasında, Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), Edirne Roman Derneği (EDROM) ve Avrupa Roman Hakları Merkezi (European Roma Rights Centre - ERRC) tarafından ortaklaşa yürütülen “Türkiye’de Roman Haklarının Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında yayınlanan kitapta, proje boyunca yürütülen saha araştırmasının verileri ve bu süreçte kazanılan deneyimlerin yanı sıra, Türkiye’de yaşayan Roman topluluklarının durumlarını sergilemeyi, karşılaştıkları hak ihlallerini dile getirmeyi amaçlıyor ve Romanların haklara eşit olarak erişebilmesini engelleyen hukuki çerçeveyi özetliyor. Romanların haklarına erişimi ilgili sorunlara ışık tutmayı hedefleyen ilk yayınlardan biri olan Biz Buradayız!, Türkiye’deki Romanları, tarihleri, toplumsal özellikleri ve karşılaştıkları sorunlarla eşit vatandaşlar olarak tasvir etmeyi amaçlıyor.

Kitabı bilgisayarınıza kolayca indirebilmeniz için PDF formatında üç bölüm halinde yayınlıyoruz.

Ayrıca, Biz Buradayız'ın İngilizcesine de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.