Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) ve Helsinki Yurttaşlar Meclisi (hYm) Vanadzor ofisi, Türkiye ve Ermenistan toplumları arasında güven inşasına ve barış sürecine destek vermek üzere iki ülkeden genç katılımcılar için bir yaz okulu düzenliyor.

Eğitim sisteminin en etkin halkası olan öğretmenler, aynı zamanda toplumun geçirdiği her türlü dönüşüm sürecinin de kilit aktörleri… Öğretmenlerin meslekî perspektifinin ve donanımının güçlendirilmesi, bir ön koşul olarak eğitim sisteminde geniş çaplı yasal ve idari reformlar yapılmasına gerek duyulmadan gerçekleştirilebilir. Öğretmenler, çatışmaların barışçı ve demokratik usullerle çözümünü bizzat tatbik ederek, çatışan algıları ve davranış kalıplarını birbirleriyle konuşturarak, barışın sağladığı imkânları sınıftaki gündelik hayata geçirerek hem öğrencileri hem de kendileri için daha yaşanılır bir etkileşim ortamı yaratabilirler. Eğitimciler, –şu an hâlihazırda mesleğini icra eden öğretmenler ya da eğitim fakültelerindeki öğrenciler olarak– taşıdıkları potansiyelle, iki ülke arasında diyalog köprüleri inşa edilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlayabilirler. Yavaş-Gamats Yaz Okulu programında, katılımcılar arasında dostça ve üretken bir ortamın oluşturulması, karma gruplar arasında iş birliğinin teşvik edilmesi, karşılıklı anlayış ve güven yaratacak meslekî ve kişisel iletişim becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

11-17 Ağustos 2014 tarihleri arasında Derbent-Kocaeli’de gerçekleştirilecek olan Yavaş-Gamats* Yaz Okulu programı, Türkiye’den ve Ermenistan’dan öğretmenler ve eğitim fakültesi öğrencilerinin katılımına açık. Her iki ülkeden gelecek 20’şer katılımcının yarısını genç öğretmenler, diğer yarısını da öğretmen adayı üniversite öğrencileri oluşturacak. Programın toplam katılımcı sayısı 40 kişi olacak.

Yedi günlük yaz okulu programı çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan'dan akademisyenler, eğitimciler, yazarlar, gazeteciler, araştırmacılar ve sinemacılar her gün tematik sunumlar yapacaklar. Programda ayrıca katılımcıların çatışma çözümüne yönelik donanımlarının güçlendirilmesini amaçlayan atölye çalışmaları, yuvarlak masa tartışmaları, film gösterimleri ve grup çalışmaları da yer alacak.

Program, Ermenistan ve Türkiye’den ilk-orta-lise düzeyi sınıf ve branş öğretmenleri ile eğitim fakültelerinde okuyan üniversite öğrencilerinin başvurusuna açık...

Katılım için son başvuru tarihi 30 Haziran 2014.

Yaz okulu programı ile başvuru formlarını aşağıda linklerden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Katılımcıların seyahat ve konaklama masrafları program çerçevesinde karşılanacak.

*Gamats: Ermenice “yavaş”... Yaz Okulu programının bir benzeri, her iki ülkeden üniversite öğrencilerinin katılımıyla 2005 yılında Antakya’da gerçekleştirilmişti.

Başvuru koşulları ve değerlendirme

- Yaz okuluna Türkiye’nin tüm şehirlerinden, ilk-orta-lise düzeyi okullarda görev yapan sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri başvurabilir. Başvurucuların, mesleğinin ilk beş yılı içinde olması tercih sebebidir.

- Yaz okuluna, Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki eğitim fakültelerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri başvurabilir.

- Başvurular arasından Türkiye’den 20, Ermenistan’dan 20 katılımcı belirlenecektir.

- Yaz okuluna son başvuru tarihi 30 Haziran 2014 Pazartesi’dir.

- Yaz okulu programının dili Türkçe ve Ermenice olacaktır. Program boyunca simültane çeviri sağlanacaktır. Yine de katılımcıların bir kısmının İngilizce bilmesi tercih sebebidir. Küçük grup çalışmalarında simültane çevirinin yetersiz kaldığı durumlarda, kolaylaştırıcı olması açısından, katılımcılar arasında İngilizce bilenlerin de olmasına gayret edilecektir.

- Tüm başvurulara olumlu ya da olumsuz bir yanıt verilecektir. Katılımı kesinleşen başvurular 11 Temmuz 2014 Cuma günü duyurulacaktır.

- Türkiye’den başvuru yapacakların, başvuru formlarını Helsinki Yurttaşlar Derneği’ne e-mail ile iletmesi gerekiyor: [email protected]

**Fotoğraf 2005 yılında Antakya’da yapılan yaz okulundan...